Separacja sygnałów analogowych

Separator sygnałów analogowych

Istotą stosowania separatorów sygnałów jest oddzielenie dwóch układów: urządzenia elektronicznego (np. sterownik PLC) od urządzenia wykonawczego (często znajdującego się w terenie, a więc narażonego na szkodliwe działania czynników trzecich – ludzie, wyładowania atmosferyczne, itp.).

Dodatkowo w przypadku separatorów analogowych jest to także zamiana jednego typu sygnału na inny sygnał.

separator sygnałów analogowych - schemat

CEL:

Ochrona wyjścia analogowego sterownika programowalnego PLC oraz zamiana sygnału wyjściowego 0..10V na sygnał 4..20mA – do sterowania falownikiem.

MATERIAŁY :

Niezbędne elementy do wykonania układu:

  • U1: uniwersalny separator analogowy LXA-U1U,
  • V1: falownik,
  • zasilanie 24VDC.

WYKONANIE:

1. Połączyć układu wg schematu.

2. Ustawić przełącznikami (na bocznej ściance) rodzaje sygnałów:

  • wejściowy: 0..10V,
  • wyjściowy: 4..20mA.

ZALETY ZASTOSOWANIA:

  • ochrona wejść/wyjść sterownika przed uszkodzeniem,
  • w przypadku awarii wymianie podlega tylko separator, a nie cała karta wejść/wyjść ( w której może być uszkodzone tylko jedne wejście/wyjście ),
  • zamiana sygnału wyjściowego na inny wymagany przez użytkownika,
  • zastosowania uniwersalnych separatorów pozwala użytkownikowi na samodzielne zmiany typu sygnału zarówno wejściowego jak i wyjściowego.

 

 

 

 

 

Na górę